Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Brookings, μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί ήδη 80 δισ. δολάρια στην ανάπτυξη των αυτόνομων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον Αύγουστο του 2014 έως και τον Ιούνιο του 2017 έχουν υπογραφεί 160 συμφωνίες ανάμεσα σε εταιρίες που ασχολούνται με τον έναν ή άλλο τρόπο, με την αυτόνομη τεχνολογία.

Ειδικά το διάστημα 2016-2017, οι συμφωνίες παρουσίασαν εκθετική πορεία, με το ινστιτούτο να αναφέρει πως η ευρεία ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων, είναι κάτι που θα συμβεί μέσα στα επόμενα χρόνια.