Το BMW Group προχωρά σε αναπροσαρμογή των προβλέψεων για το τρέχον οικονομικό έτος. Η εταιρία είχε προβλέψει ότι το 2018 θα είναι μία χρονιά προκλήσεων, κατά ένα μέρος, εξαιτίας πρόσθετων προκαταβολικών επενδύσεων ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για project μελλοντικής μετακίνησης και λόγω συναλλαγματικών αντιξοοτήτων, άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ συγκριτικά με το 2017. Παρά το εξαρχής δύσκολο περιβάλλον, με βάση τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις του, το BMW Group είχε προβλέψει κέρδη προ φόρων του Ομίλου στα επίπεδα ρεκόρ της περσινής χρονιάς.

Αυτή η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες:

  • Το BMW Group συμμορφώθηκε από νωρίς με τις απαιτήσεις του κανονισμού WLTP. Η μετάβαση ολόκληρης της βιομηχανίας στο νέο κύκλο WLTP ωστόσο, έχει οδηγήσει σε σημαντικές διαστρεβλώσεις σε αρκετές Ευρωπαϊκές αγορές και σε έναν απροσδόκητα έντονο ανταγωνισμό. Χάρη στην ευέλικτη στρατηγική παραγωγής και πωλήσεων που υιοθετεί, το BMW Group απαντά στον αυξημένο ανταγωνισμό και μειώνει τον προγραμματισμό όγκου για να επικεντρωθεί στην κερδοφορία.
  • Τα αυξημένα μέτρα καλής θέλησης και εγγυήσεων οδηγούν σε σημαντικά υψηλότερες προσθήκες στις αντίστοιχες προβλέψεις στον Αυτοκινητιστικό Τομέα.
  • Οι συνεχιζόμενες, διεθνείς εμπορικές διενέξεις επιδεινώνουν την κατάσταση στην αγορά και τροφοδοτούν την αβεβαιότητα. Οι συνθήκες αυτές στρεβλώνουν τη ζήτηση περισσότερο από το αναμενόμενο και οδηγούν σε τιμολογιακή πίεση σε αρκετές αυτοκινητιστικές αγορές.

Με βάση τα παραπάνω, το BMW Group αναπροσαρμόζει τις προβλέψεις του για το οικονομικό έτος 2018:

  • Στον Αυτοκινητιστικό τομέα, τα έσοδα προβλέπονται τώρα ελαφρώς μικρότερα από της προηγούμενης χρονιάς (προηγούμενη πρόβλεψη: ελαφρά αυξημένα από της προηγούμενης χρονιάς).
  • Το περιθώριο EBIT (κέρδη προ φόρων και τόκων) στον Αυτοκινητιστικό τομέα τώρα προβλέπεται τουλάχιστον 7% (προηγούμενη πρόβλεψη: 8 – 10%).
  • Τα κέρδη του Group προ φόρων αναμένεται να παρουσιάσουν μέτρια πτώση από τα περσινά (προηγούμενη πρόβλεψη: ίδια επίπεδα με της προηγούμενης χρονιάς). Πιθανές θετικές επιδράσεις στα κέρδη από μία ρυθμιστική έγκριση και το κλείσιμο της προγραμματισμένης κοινοπραξίας υπηρεσιών μετακίνησης το 2018 δεν αντανακλώνται ακόμα στην αναπροσαρμοσμένη πρόβλεψη.

Οι παράγοντες αυτοί θα έχουν σημαντική επίδραση στα κέρδη του Group προ φόρων και στο περιθώριο EBIT του Αυτοκινητιστικού τομέα, τόσο στο τρίτο όσο και στο τέταρτο τρίμηνο.

«Το BMW Group παραμένει πλήρως αφοσιωμένο στο στόχο του να ηγηθεί της μεταμόρφωσης της βιομηχανίας», δήλωσε ο Harald Kruger, Πρόεδρος Δ.Σ. της BMW AG. Η εταιρία εξακολουθεί να αγωνίζεται για μία σταθερά υψηλή κερδοφορία σύμφωνα με τη στρατηγική NUMBER ONE > NEXT. Εκτός από τη συνέχιση των προϊοντικών λανσαρισμάτων, θα ενταθούν τα τρέχοντα μέτρα περικοπής δαπανών και βελτίωσης της απόδοσης.