Αφού είδαμε την αποσυναρμολόγηση ενός 2JZ κινητήρα, η Papadakis Racing μας δείχνει και την συναρμολόγηση του “κινητήρα-θρύλου”.