Με την Mercedes να καλείται να πληρώσει 870 εκατ. ευρώ λόγω των παράνομων λογισμικών, ανακοίνωσε παράλληλα την ανάκληση 260.000 Sprinter, προκειμένου να τοποθετήσει σε αυτά νέο λογισμικό ελέγχου των εκπομπών ρύπων.

Τα προς ανάκληση Sprinter είναι κατασκευασμένα πριν από τον Ιούνιο του 2016, με την ΚΒΑ, την γερμανική αρχή ασφάλειας οχημάτων, να διενεργεί έρευνα κατά της Daimler, της μητρικής εταιρίας της Mercedes-Benz, για τα παράνομα λογισμικά που εγκατάστησε στα μοντέλα της, προκειμένου αυτά να χειραγωγούν τις εκπομπές ρύπων.