Η Uber ανακοίνωσε πως κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσίασε ζημιές ύψους 2,94 δισ. δολαρίων ή 1,70 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με απώλειες 1,01 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στις απώλειες αυτές υπολογίζονται τα 2,1 δισ. δολάρια σε απομειώσεις που σχετίζονται με τις επενδύσεις της εταιρείας σε εταίρους της στην Ασία, τις εταιρείες Didi Chuxing και Grab. Σημαντικό ρόλο είχε και ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού στον κλάδο των μεταφορών προσώπων. Τα έσοδα σημείωσαν αύξηση 14% στα 3,54 δισ. δολάρια από 3,1 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

1

Ο CEO τς εταιρίας, Dara Khosrowshahi, δήλωσε:

Η εταιρεία κατέγραψε απομείωση αξίας 2,1 δισ. δολαρίων που σχετίζεται κυρίως με την επένδυσή μας στην Didi και την πρόβλεψη για πιστωτικές ζημίες στην επένδυσή μας στο Grab.

‘Ενώ οι υπηρεσίες μετακίνησης πλήττονται σοβαρά από τη συνεχιζόμενη πανδημία, έχουμε λάβει άμεσα μέτρα για να διατηρήσουμε τη δυναμικότητα του ισολογισμού μας, να προωθήσουμε επιπλέον πόρους στις υπηρεσίες παράδοσης φαγητού και να προετοιμαστούμε για κάθε σενάριο ανάκαμψης’,

Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες της πλατφόρμας αυξήθηκαν κατά 11%, σε ετήσια βάση.