Ανακοινώθηκαν σήμερα τα κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων με στόχο 1 στα 3 οχήματα στην Ελλάδα έως το 2030 να είναι ηλεκτρικό.

Τα οικονομικά κίνητρα που θα δοθούν στους καταναλωτές αγγίζουν τα 100 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2021, με την κυβέρνηση να αναφέρει πως το ποσό αυτό θα καλύψει το 25% του κόστους για περίπου 14.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το όφελος ανά μονάδα αν συνδυαστεί με το οικολογικό μπόνους και με τις σχετικές φοροαπαλλαγές θα προσεγγίζει τις 10.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα με τους υφιστάμενους πόρους θα επιδοτηθεί η αγορά 1.700 ΙΧ, 3.000 δικύκλων (1.500 ποδήλατα, 1.500 e-scooter), 1.000 ταξί, 6.000 εταιρικών οχημάτων (με όριο 3 οχήματα ανά νομικό πρόσωπο και 6 στα νησιά) και η εγκατάσταση 1.000 οικιακών σημείων φόρτισης.

Οι επιδοτήσεις που θα δοθούν ως το τέλος του 2021 θα εκταμιευθούν με το μοντέλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”, δηλαδή με υποβολή αίτησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

1Τα ποσά

Θα υπάρχει επιδότηση έως 5.500 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της λιανικής τιμής προ φόρων, για την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και ελαφρών φορτηγών.

Επίσης επιδοτείται με 25% η αγορά ηλεκτρικών ταξί και 15% η αγορά plug-in υβριδικών, με ανώτατο όριο επιδότησης τα 8.000 ευρώ και 5.500 ευρώ αντίστοιχα.

Η αγορά ηλεκτρικών σκούτερ και οι μοτοσυκλετών επιδοτείται με 20% επί τις λιανικής τιμής προ φόρων, με την επιδότηση να φτάνει έως τα 800 ευρώ.

Στα ηλεκτρικά ποδήλατα η επιδότηση φτάνει το 40% επί τις λιανικής τιμής προ φόρων, με την επιδότηση να φτάνει έως τα 800 ευρώ.

2Εταιρικοί στόλοι

Για οχήματα των εταιριών θα ισχύει η έκπτωση των έως 5.500 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης τα plug-in υβριδικά επιδοτούνται με έως 4.000 ευρώ ενώ τα ηλεκτρικά σκούτερ με έως 800 ευρώ.

3Όφελος απόσυρσης

Θα υπάρχει επιπλέον 1.000 ευρώ εάν κάποιος αποσύρει ή αντικαταστήσει το παλιό του αυτοκίνητο (είτε ιδιώτης, είτε εταιρικός πελάτης). Το όφελος για τους κατόχους ταξί ανέρχεται στα 2.500 ευρώ.

Το όφελος για την απόσυρση παλιάς μοτοσυκλέτας ανέρχεται στα 400 ευρώ.

4Ελεύθερη κυκλοφορία και φοροαπαλλαγές

Τα ηλεκτρικά οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα παντού και για δύο χρόνια θα απαλλάσσονται από τέλη στάθμευσης. Θα εξαιρούνται επίσης από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και από τα εταιρικά έσοδα θα εκπίπτει το 50% και το 70% στα νησιά του κόστους αγοράς ή μίσθωσης ενός τέτοιου αυτοκινήτων. Οι ίδιες απαλλαγές θα ισχύουν για τα έξοδα εγκατάστασης των εταιρικών σημείων φόρτισης.

Επίσης αυξάνεται ο συντελεστής απόσβεσης παγίων σε όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα.

Ως το Μάρτιο του 2021 οι Δήμοι θα πρέπει να χωροθετήσουν τα σημεία στα οποία μπορούν να εγκατασταθούν φορτιστές.

5Επιδότηση για την αγορά φορτιστή

Επιπλέον προσφέρεται επιδότηση 500 ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή.

6Μειωμένο κόστος χρήσης

Στα κίνητρα αγοράς προστίθενται στο όφελος από το μειωμένο κόστος χρήσης του ηλεκτρικού οχήματος. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το κόστος καυσίμου για 10.000 χιλιόμετρα που είναι κατά μέσο όρο 1.200 ευρώ για βενζινοκίνητα, πέφτει στα 420 ευρώ για τα ηλεκτρικά (ή 220 ευρώ αν η φόρτιση γίνεται με νυχτερινό τιμολόγιο).

Αντίστοιχα με 50 ευρώ ο κάτοχος συμβατικού αυτοκινήτου μπορεί να διανύσει 420 χιλιόμετρα, ενώ για το ηλεκτρικό η απόσταση ανεβαίνει στα 1.190 χλμ. (2.270 χλμ. με νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος).

Επιπλέον το ηλεκτρικό όχημα απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας και έχει χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

7Πλαίσιο για την αδειοδότηση συνεργείων και ΚΤΕΟ

Καθώς δε απαιτείται και η υποστήριξη και εξυπηρέτηση των χρηστών μετά την πώληση, εννοώντας την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών οχημάτων, το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα θα ρυθμίζει την αδειοδότηση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων, τα απαιτούμενα προσόντα για την κατοχή άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και το είδος του τεχνικού περιοδικού ελέγχου τους από τα ΚΤΕΟ.

8Δίκτυο φορτιστών

Θα δημιουργηθεί δίκτυο φορτιστών στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας, αλλά και σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους, με έμφαση σε δημόσια προσβάσιμους χώρους και ρυθμίζονται τα θέματα τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρικών οχημάτων.

Έως το 2021 θα καλυφθεί πλήρως το εθνικό δίκτυο, ενώ οι εισαγωγείς αυτοκινήτων δεσμεύονται να λειτουργήσουν άμεσα 1.200 σημεία στα οποία θα εγκατασταθούν φορτιστές. Φορτιστές θα εγκαθίστανται υποχρεωτικά στα καινούργια κτίρια, ενώ για τα παλιά δεν θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας (όπως ισχύει για το φυσικό αέριο).

Προβλέπεται να δημιουργηθούν πιάτσες αποκλειστικής χρήσης από ηλεκτροκίνητα ταξί, με τις απαιτούμενες υποδομές φόρτισης.

Το ρεύμα κίνησης θα παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτοί θα αναπτύσσουν τα δίκτυα με τα σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα.

9

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης θα συνεργάζονται με τη σειρά τους, με τους φορείς εκμετάλλευσης. Το συντονιστικό ψηφιακό κέντρο διαχείρισης θα έχει την ευθύνη για την διαλειτουργικότητα των υποδομών. Ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πιστοποιούνται στο ενιαίο μητρώο ηλεκτροκίνησης.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα λειτουργεί μητρώο υποδομών και φορέων αγοράς ηλεκτροκίνησης, όπου θα καταγράφονται όλες οι υποδομές επαναφόρτισης και οι σχετικοί φορείς.

Το Μητρώο θα είναι διαλειτουργικό πανευρωπαϊκά και θα παρέχει δυναμικά στοιχεία στους χρήστες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως τη διαθεσιμότητα των σημείων, την τρέχουσα κατάστασή τους (ελεύθερο/κατειλημμένο), καθώς και δεδομένα που αφορούν στην τιμή επί τούτω φόρτισης, καθώς τον τρόπο τιμολόγησης και πληρωμής.

Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει μια κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συλλέγονται δεδομένα από τους φορείς και θα αποστέλλονται στους χρήστες σε πραγματικό χρόνο, θα αναγνωρίζονται οι φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης και θα εποπτεύεται η ομαλή λειτουργία των υποδομών φόρτισης.

10Παλιά αυτοκίνητα: Δεν θα αυξηθούν τα τέλη κυκλοφορίας, ούτε θα υπάρξει απαγόρευση κυκλοφορίας τους στα αστικά κέντρα

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει πως δεν έχει συζητηθεί θέμα περιορισμών στην κυκλοφορία των οχημάτων παλιάς τεχνολογίας στα αστικά κέντρα, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε θα αυξηθούν τα τέλη κυκλοφορίας γι αυτά. Θα ληφθούν όμως μέτρα για τον περιορισμό της εισαγωγής μεταχειρισμένων ΙΧ (απαγόρευση εισαγωγής των οχημάτων τεχνολογίας euro 1, 2 και 3 και επιβολή περιβαλλοντικού τέλους ύψους 4.000 ευρώ.

11Οι στόχοι για “καθαρά” λεωφορεία

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση θα ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο όλες τις πρόσφατες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Ειδικότερα από 2 Αυγούστου 2021 το 33% των προμηθειών λεωφορείων θα πρέπει να είναι “καθαρά”, δηλαδή μηδενικών ή μειωμένων ρύπων, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2026- το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 47%.

Προς εκπλήρωση αυτού του στόχου το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχει δεσμευτεί για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μέσω διεθνούς διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα.

Από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2020, θα κυκλοφορήσουν δοκιμαστικά δυο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας, με το ένα να είναι κατασκευασμένο στην Ευρώπη και το άλλο στη Κίνα, προκειμένου να δοκιμαστεί ποιο από τα δύο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της πόλης.