Τα πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα παρουσιάζονται ως η λύση για την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά το μέλλον χωρίς ατυχήματα που υπόσχονται δεν θα συμβεί, σύμφωνα με μια νέα έρευνα του IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Τα αποτελέσματα της έρευνας του αμερικάνικου οργανισμού έδειξαν πως τα πλήρως αυτόνομα οχήματα θα είναι σε θέση να εξαλείψουν μόλις το 1/3 όλων των τροχαίων ατυχημάτων.

Το IIHS ανέλυσε περισσότερες από 5.000 αναφορές της αστυνομίας που αφορούν τροχαία ατυχήματα όπου τα κατηγοριοποίησε σε πέντε κατηγορίες: Αίσθηση και Αντίληψη, Πρόβλεψη, Σχεδιασμός και Απόφαση, Εκτέλεση και Απόδοση και Ανικανότητα. Από τα 5.000 τροχαία που αναλύθηκαν, το 24% αντιπροσώπευαν την κατηγορία “Αίσθηση και Αντίληψη, ενώ το 10% μπήκαν στη κατηγορία “Ανικανότητα”. Τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να αποφύγουν μόνο τα τροχαία των δύο αυτών κατηγοριών που περιλαμβάνουν καταστάσεις όπως η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, η μειωμένη ορατότητα, η αποτυχία εντοπισμού κινδύνων έως ότου είναι πολύ αργά, η χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών, η υπνηλία κτλ.

Σύμφωνα με το IIHS, η εξάλειψη των άλλων 2/3 των τροχαίων ατυχημάτων απαιτεί από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια έναντι της ταχύτητας, ακόμη και αν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι πλήρως αυτόνομα.

Τα πλήρως αυτόνομα οχήματα (Επιπέδου 5), απέχουν ακόμη μερικά χρόνια προκειμένου να κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Ο αρχικός προγραμματισμός θέλει να κυκλοφορούν το 2025.