Η Nissan δήλωσε πως είναι πρόθυμη να αναβάλει έως το Ιούνιο του 2021 το κλείσιμο του εργοστασίου της στη Βαρκελώνη και να μιλήσει για “τα πάντα” με τα συνδικάτα των εργαζομένων, αλλά επιμένει πως δεν βλέπει καμία εναλλακτική λύση από το κλείσιμο και των τριών εγκαταστάσεών της στη Βαρκελώνη, που απασχολούν περίπου 3.000 άτομα και έχει ανακοινωθεί αρχικά πως θα κλείσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η 6μηνη αναβολή εξαρτάται από το αν επιτευχθεί συμφωνία με τα συνδικάτα πριν από τις 30 Ιουλίου ή τις αρχές Αυγούστου, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την επανέναρξη της παραγωγής, η οποία έχει σταματήσει από τον Μάιο. Η Nissan θέλει στη συγκεκριμένη συμφωνία να “κλείσει” και τα ποσά αποζημίωσης που θα λάβουν οι εργαζόμενοί της μόλις κλείσει το εργοστάσιο.

Σε περίπτωση συμφωνίας, η Nissan δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε απολύσεις μέχρι το τέλος του 2020, αλλά θα διατηρήσει το σχέδιο της να απολύσει τουλάχιστον 2.500 εργαζομένους της μόλις κλείσει το εργοστάσιο.

Εκπρόσωπος των συνδικάτων δήλωσε πως “είναι πολύ περίπλοκο” να καταλήξουν σε συμφωνία μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, ειδικά από τη στιγμή που η Nissan διατηρεί τα σχέδια της για απολύσεις, κάτι που αποθαρρύνει τους εργαζομένους να επιστρέψουν στις θέσεις τους.