Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες προχώρησαν σε δανεισμό ύψους 132 δισ. δολαρίων προκειμένου να αυξήσουν την ρευστότητά τους και να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Από τα 132 δισ. δολάρια , τα 79 δισ. δολάρια ήταν νέα δάνεια και τα 53 δισ. αναλήψεις από υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές. Λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τα περισσότερα εργοστάσια των αυτοκινητοβιομηχανιών παρέμειναν κλειστά για μια περίοδο από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο, ενώ τα lockdowns οδήγησαν στη μείωση της ζήτησης νέων αυτοκινήτων.