Ουραγός στα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων παραμένει η χώρα μας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η Ελλάδα έχει μόλις 61 δημόσια σημεία φόρτισης όταν οι συγκρίσιμες πληθυσμιακά χώρες: Βουλγαρία έχει 135, η Κροατία 629, η Σλοβενία 649, η Λιθουανία 202, η Φιλανδία 2145, η Σουηδία 8.792, η Πορτογαλία 1.791 και η Ιρλανδία 1.076. Μεγαλύτερες πληθυσμιακά χώρες: Η Ιταλία έχει 9.370 σημεία φόρτισης, η Πολωνία 884 και η Ισπανία 5.769.

Όλα αυτά όταν απαιτούνται για τη χώρα μας 80 έως και πάνω από 100 σταθμοί ταχυφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και τουλάχιστον 3.000 απλοί σταθμοί φόρτισης, προκειμένου να μπορέσει ένας οδηγός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να κινηθεί απροβλημάτιστα σε όλη την ελληνική επικράτεια, εκτός των νησιών, έχοντας στην διάθεσή του σταθμούς φόρτισης ανά 40 χιλιόμετρα.

Από τα 199.825 σημεία φόρτισης που είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, πάνω από το 25% βρίσκονται στις Κάτω Χώρες (50.824), το 20% βρίσκεται στη Γερμανία (40.517), το 15% στη Γαλλία (30.367) και το 14% στο Ηνωμένο Βασίλειο (28.538 ).

Αυτές οι τέσσερις χώρες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 75% όλων των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια στιγμή που αυτές οι χώρες καλύπτουν μόνο το 27% της συνολικής επιφάνειας της ΕΕ. Στο άλλο άκρο του φάσματος, μια τεράστια χώρα όπως η Ρουμανία, περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από την Ολλανδία – μετρά μόνο 344 σημεία φόρτισης, ή 0,2% του συνόλου της ΕΕ.