H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα κρατική ενίσχυση στην οποία θα προβούν 12 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για κοινή επένδυση σε εργοστάσια κατασκευής, έρευνας και ανακύκλωσης συστημάτων μπαταριών, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της πράσινης μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο ονομάζεται European Battery Innovation και προετοιμάστηκε και κοινοποιήθηκε από κοινού από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Τα δώδεκα κράτη μέλη θα το χρηματοδοτήσουν με έως και 2,9 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Η δημόσια χρηματοδότηση αναμένεται να ξεκλειδώσει επιπλέον 9 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή περισσότερο από τρεις φορές τη δημόσια υποστήριξη.

Στο έργο θα μετέχουν 42 άμεσοι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των BMW, FCA, Tesla, Arkema, Borealis, Solvay, Enel X, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νεοσύστατων επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Από την Ελλάδα συναντάμε την εταιρεία Sunlight Systems. Οι άμεσοι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά μεταξύ τους μέσω σχεδόν 300 συνεργασιών που προβλέπονται και με περισσότερους από 150 εξωτερικούς εταίρους, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη. Το συνολικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028 (με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για κάθε επιμέρους έργο).

Το έργο θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της μπαταρίας από την εξόρυξη πρώτων υλών, το σχεδιασμό και την κατασκευή κυψελών μπαταριών και πακέτων, και τέλος την ανακύκλωση και διάθεση σε μια κυκλική οικονομία, με έντονη έμφαση στη βιωσιμότητα. Κατά την Κομισιόν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ολόκληρου συνόλου νέων τεχνολογικών ανακαλύψεων, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών χημικών κυττάρων και νέων διαδικασιών παραγωγής, και άλλων καινοτομιών στην αλυσίδα αξίας της μπαταρίας.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το προτεινόμενο έργο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι:

  • Το έργο συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο υποστηρίζοντας μια στρατηγική αλυσίδα αξίας για το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά την καθαρή και χαμηλή εκπομπή κινητικότητας.
  • Το έργο είναι πολύ φιλόδοξο, καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και διαδικασιών που υπερβαίνουν την τρέχουσα τεχνολογία και θα επιτρέψει σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Το έργο συνεπάγεται επίσης σημαντικούς τεχνολογικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους και, ως εκ τούτου, απαιτείται δημόσια υποστήριξη για την παροχή κινήτρων σε εταιρείες για την πραγματοποίηση της επένδυσης.
  • Η ενίσχυση σε μεμονωμένες εταιρείες περιορίζεται στο αναγκαίο, αναλογικό και δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. Ειδικότερα εάν μεγάλα έργα που καλύπτονται από το IPCEI αποδειχθούν πολύ επιτυχημένα, δημιουργώντας επιπλέον καθαρά έσοδα, οι εταιρείες θα επιστρέψουν μέρος της ενίσχυσης που ελήφθη στα αντίστοιχα κράτη μέλη (μηχανισμός claw-back).
  • Τα αποτελέσματα του έργου θα κοινοποιηθούν ευρέως από συμμετέχουσες εταιρείες που επωφελούνται από τη δημόσια υποστήριξη με την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα και τη βιομηχανία πέρα ​​από τις συμμετέχουσες εταιρείες και χώρες.