Ανακαλούνται 6.048 Honda CR-V παραγωγής από τον Νοέμβριο του 2001 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2006, επειδή η ιαπωνική εταιρία εντόπισε πως σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται ο κεντρικός διακόπτης των παράθυρων (πλευρά οδηγού) λόγω ακατάλληλης μόνωσης, να παρουσιάσει δυσλειτουργία από εισροή υδάτων στο εσωτερικό του.

Αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή την υπερθέρμανσή του με κίνδυνο ανάφλεξης. Μέχρι στιγμής στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής αμέσως μετά την αποστολή των ανταλλακτικών από την κατασκευάστρια εταιρεία, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία Honda για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.ΜΕ. στο τηλέφωνο 210 3483795 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.