Η ACEA, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων με ανακοίνωσή της καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εγγυηθούν ότι τουλάχιστον 11.000 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το αργότερο έως το 2025 και πως ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 42.000 έως το 2030.

Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθούν 300 αντλίες ανεφοδιασμού υδρογόνου έως το 2025, με υποδομή για οχήματα κυψελών καυσίμου και να επεκταθούν περαιτέρω σε 1.000 σταθμούς έως το 2030. Οι κατασκευαστές φορτηγών και λεωφορείων της Ευρώπης εργάζονται για την παροχή οδικών μεταφορών ουδέτερου άνθρακα. Και ενώ η βιομηχανία αυξάνει την προσφορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών, οι μεταφορείς πρέπει να είναι σε θέση να φορτίζουν ή να ανεφοδιάζουν εύκολα τα οχήματά τους σε ολόκληρη την ΕΕ.

1

Όπως τονίζει η ACEA, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία και τα οχήματα με κυψέλες καυσίμου πρέπει, επίσης, να φτάσουν στο ίδιο κόστος με τα πετρελαιοκίνητα οχήματα σύντομα, προκειμένου να γίνουν η προτιμώμενη επιλογή των κατόχων οχημάτων. Τα φορτηγά και τα λεωφορεία χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών εξακολουθούν να είναι σημαντικά πιο ακριβά σήμερα από τα συμβατικά οχήματα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα, οπότε δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικά ακόμη στην αγορά.

Η ACEA υποστηρίζει πως απαιτείται η καθιέρωση ενός συστήματος χρέωσης οδικής κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ για βαρέα φορτηγά οχήματα, με τα διόδια να βασίζονται στις εκπομπές CO2 κάθε συγκεκριμένου οχήματος.

Οι κατασκευαστές φορτηγών και λεωφορείων της Ευρώπης έχουν δεσμευτεί πλήρως στην Πράσινη Συμφωνία και θέλουν να φτάσουν το 2050 -το αργότερο- στις φιλικές προς το περιβάλλον οδικές εμπορευματικές μεταφορές.