Ο Δήμος Σερβίων μαζί με τον Δήμο Κοζάνης επέλεξαν να συνεργαστούν με την Rhoe Urban Technologies για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις εκτάσεις τους.

Η Rhoe Urban Technologies είναι μια startup από τη Θεσσαλονίκη, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των πράσινων τεχνολογιών και σε συνεργασία με τη Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. έχει αναλάβει την ανάπτυξη των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για τους δύο δήμους.

Τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) είναι ένα έργο που τρέχει υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Πράσινου Ταμείου της χώρας μας, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Πρόκειται για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

1

Σύμφωνα με την Rhoe Urban Technologies, προκειμένου να προχωρήσουν στη βέλτιστη υλοποίηση των σταθμών, λαμβάνουν υπόψιν τα μοναδικά λειτουργικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε δήμος, καθώς και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, αξιοποιώντας τόσο την εμπειρία τους στις μεταφορές όσο και το electr.io.

2

Το electr.io είναι μία πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη μέθοδο υπολογισμού της ζήτησης στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και της βέλτιστης χωροθέτησης σταθμών φόρτισης, η οποία αναπτύχθηκε από την Rhoe Urban Technologies και αποτελεί εργαλείο-κλειδί στην όλη προσπάθεια.

3

Μέχρι στιγμής βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης τα σχέδια για τον Δήμο Κοζάνης, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια για τον Δήμο Σερβίων, ο οποίος μετρά 19 θέσεις φόρτισης συνολικά (14 για ιδιωτικά αυτοκίνητα και 5 ειδικές θέσεις φόρτισης). Το γεγονός πως ο πληθυσμός του δήμου είναι διασκορπισμένος σε οικισμούς με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, δημιούργησε την ανάγκη για ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των οικισμών αυτών με θέσεις φόρτισης.