Η ρυθμιστική αρχή αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 20,2 δισεκατομμύρια γουόν (14,74 εκατομμύρια ευρώ) στη Mercedes-Benz και τη κορεατική θυγατρική της, για ψευδείς διαφημίσεις που συνδέονται με τις εκπομπές ρύπων των επιβατικών της οχημάτων, εφοδιασμένα με πετρελαιοκινητήρες.

Η επιτροπή δίκαιου εμπορίου της Κορέας (KFTC) τόνισε ότι η Mercedes είχε εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό στα οχήματά της, με αποτέλεσμα τα οχήματα της να εκπέμπουν χαμηλότερους ρύπους κατά τη διάρκεια δοκιμών πιστοποίησης, απ’ότι σε συνήθεις συνθήκες οδήγησης. Συνολικά, σε 15 μοντέλα της Mercedes είχε εγκατασταθεί τέτοιο λογισμικό.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία διαφήμιζε επίσης ψευδώς ότι οι εκπομπές ρύπων των οχημάτων της παρέμειναν στο ελάχιστο επίπεδο και πληρούσαν τα πρότυπα εκπομπών Euro 6, μεταξύ Αυγούστου 2013 και Δεκεμβρίου 2016.