Η BMW και η Mini ανακοίνωσαν πως ανακαλούν 33.828 αυτοκίνητα τους λόγω προβλήματος στη ζώνη ασφαλείας. Συγκεκριμένα ανακαλούνται 27.165 i3, i4, M3, X1, X2, 2-Series Grand Tourer, 3-Series και 3-Series Touring που κατασκευάστηκαν μεταξύ 11 Ιανουαρίου και 2 Μαρτίου 2022 και 6.663 MINI Clubman, MINI Countryman, MINI Cooper και MINI Cabrio που κατασκευάστηκαν μεταξύ 12 Ιανουαρίου και 3 Μαρτίου 2022.

Στα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα η μικρογεννήτρια αερίου στο εσωτερικό του προεντατήρα της ζώνης ασφαλείας μπορεί να μην έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της λειτουργίας του συστήματος συγκράτησης σε περίπτωση ατυχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού. Επιπλέον, μπορεί να σχηματιστεί σπινθήρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.