Η Toyota προχωρά στην ανάκληση των RAV4 που κατασκευάστηκαν μεταξύ:

  • 4 Νοεμβρίου 2003 – 4 Μαρτίου 2005
  • 23 Απριλίου 2001 – 13 Ιουλίου 2004
  • 10 Οκτωβρίου 2003 – 21 Ιανουαρίου 2004
  • 1 Ιουνίου 2001 – 4 Σεπτεμβρίου 2003

Αιτία της ανάκλησης είναι το γεγονός πως οι συσπειρωτήρες των ζωνών ασφαλείας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, όπου ο περιοριστής δύναμης μπορεί να επιτρέψει στη ζώνη ασφαλείας να εκτείνεται περισσότερο από το προβλεπόμενο.

Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να αυξήσει την διαδρομή του επιβάτη προς τα εμπρός, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού του σε περίπτωση ατυχήματος.