Στη πρώτη ανάκληση της νέας γενιάς της X1 προχωρά η BMW και από αυτή επηρεάζονται 2.958 X1 και iX1 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 28 Ιουνίου και 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Αιτία της ανάκλησης είναι το γεγονός πως μπορεί να διεισδύσει νερό στη κεντρική μονάδα ελέγχου και να επηρεαστούν διάφορες ηλεκτρικές λειτουργίες, όπως π.χ να προκληθεί δυσλειτουργία των φώτων και του κεντρικού κλειδώματος, να σταματήσει να λειτουργεί η υποβοήθηση διεύθυνσης και πέδησης, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να σταματήσει να λειτουργεί και ο κινητήρας.

Επιπλέον, λόγω του νερού μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο να προκληθεί πυρκαγιά.