Η Nissan προχωρά στην ανάκληση 1.063 Ariya στις Η.Π.Α επειδή υπάρχει περίπτωση η βίδα που συγκρατεί το τιμόνι στη κολόνα του τιμονιού να μην έχει σφιχτεί με τη σωστή ροπή, ενώ ακόμη χειρότερα, υπάρχει το ενδεχόμενο τα μην έχει τοποθετηθεί η σχετική βίδα, κάτι που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το τιμόνι να φύγει από τη θέση του, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η εταιρία εκτιμά πως μόλις το 0,18% των επηρεαζόμενων αυτοκινήτων, μόλις 2 αυτοκίνητα, είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, τονίζοντας πως το πρόβλημα δεν προέκυψε από λάθος στο εργοστάσιο, αλλά από τις αντιπροσωπείες της, με τα προς ανάκληση αυτοκίνητα να άλλαξαν προηγουμένως το τιμόνι προκειμένου να διορθωθεί ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τον αισθητήρα αφής.

Η εταιρία ανακάλυψε το πρόβλημα, όταν δύο ιδιοκτήτες Ariya παραπονέθηκαν πως το τιμόνι τους ήταν “χαλαρό”. Οι μηχανικοί στις αντιπροσωπείες της διαπίστωσαν πως και στα 2 αυτοκίνητα δεν υπήρχε η βίδα που συγκρατεί το τιμόνι στη κολόνα του τιμονιού.