Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε αρχική συμφωνία, για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανά 60 χιλιόμετρα στους κύριους οδικούς άξονες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάσει της συμφωνίας, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθμός ηλεκτρικής φόρτισης για αυτοκίνητα ανά 60 χλμ. κατά μήκος των κύριων οδών της Ε.Ε έως το 2026, με ισχύ τουλάχιστον 400 kW, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους για έως και πέντε οχήματα, ταυτόχρονα. Η ισχύς των σταθμών φόρτισης του δικτύου θα αυξηθεί στα 600 kW έως το 2028. Επίσης από το 2028 θα τοποθετηθούν 2 σταθμοί φόρτισης φορτηγών σε ασφαλείς θέσεις πάρκινγκ.

1

Για τα βαρέα οχήματα και τα λεωφορεία, οι σταθμοί φόρτισης πρέπει να εγκαθίστανται κάθε 120 χιλιόμετρα έως το 2028. Η υποχρέωση ύπαρξης σταθμού φόρτισης κάθε 120 χιλιόμετρα για φορτηγά και λεωφορεία, αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί στους μισούς κύριους δρόμους της ΕΕ έως το 2028 και με ισχύ από 1400 kW έως 2800 kW, ανάλογα με τον δρόμο.

Σε όλες τις περιπτώσεις της περιπτώσεις θα υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα νησιά και τους δρόμους με ελάχιστη κυκλοφορία.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο κατά μήκος των κύριων οδών της ΕΕ ανά 200 χιλιόμετρα έως το 2031.

2

Οι σταθμοί φόρτισης θα πρέπει να εξυπηρετούν όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως κατασκευαστή και η πληρωμή θα πρέπει να είναι εύκολη. Θα πρέπει ακόμη να αναγράφουν τις τιμές ανά κιλοβατώρα (kWh) ή ανά κιλό, οι οποίες θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές και συγκρίσιμες.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι επιμέρους χώρες μέλη θα παρουσιάζουν εθνικά σχέδια για την επίτευξη των υποδεικνυόμενων στόχων, αλλά και τη δυνατότητα εξαιρέσεων σε περιοχές όπως τα νησιά και σε δρόμους χαμηλής κυκλοφορίας.

Η συμφωνία, προτού καταστεί οριστική, θα πρέπει να εξεταστεί και να εγκριθεί από τους αντιπροσώπους των 27 στις Βρυξέλλες, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3Διάβασε επίσης

Το 2035 οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα απαιτούν όσο ρεύμα χρειάζεται μια μικρή πόλη

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι η Κομισιόν θα δημιουργήσει μια “βάση δεδομένων” της ΕΕ για δεδομένα εναλλακτικών καυσίμων έως το 2027 για να παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τους χρόνους αναμονής ή την τιμή σε διαφορετικά πρατήρια.

Ο κλάδος των μεταφορών ήταν υπεύθυνος για περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ το 2019, εκ των οποίων το 71,7% προήλθε από τις οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Οι νέοι κανόνες αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55% για το 2030 (Fit for 55), δηλαδή του σχεδίου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030.