Θέλοντας να καταστήσει ακόμα πιο εύκολη και συμφέρουσα την αγορά των Puma, Focus, Kuga και Explorer PHEV, η Ford Motor Ελλάς προσφέρει νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για όλους τους πελάτες λιανικής που εξασφαλίζουν μοναδική ευελιξία και προνόμια και μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες τους.

1

Σημείο αναφοράς των νέων προγραμμάτων είναι το σταθερό ονομαστικό επιτόκιο, το οποίο ξεκινά από μόλις 2,99% εξασφαλίζοντας στους πελάτες μια συμφέρουσα αλλά και ελκυστική συνάμα μηνιαία δόση, ανεξάρτητα από το μοντέλο που θα επιλέξουν. Με τα χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance τα μοντέλα της Μπλε Οβάλ εταιρίας γίνονται πολύ πιο ανταγωνιστικά καθώς είναι πλέον δυνατή η απόκτησή τους με μικρή προκαταβολή και εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Ταυτόχρονα, με γνώμονα κάθε αγοραστής να βρει το πακέτο που ταιριάζει ιδανικά στις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις, τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance προσφέρει επίσης χαμηλή προκαταβολή που ξεκινά από το 20% της αξίας του αυτοκίνητου, σε συνδυασμό με ευέλικτη περίοδο αποπληρωμής με διάρκεια από 12 έως και 84 μήνες.

2Τα κύρια Χαρακτηριστικά και Οφέλη των προγραμμάτων είναι:

 • Σταθερό και ανταγωνιστικό επιτόκιο
 • Ελάχιστη προκαταβολή από 20%
 • Σταθερές μηνιαίες δόσεις
 • Ευέλικτη περίοδος αποπληρωμής από 12 έως 84 μήνες
 • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου
 • Στο τέλος του προγράμματος, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις, η κυριότητα του αυτοκινήτου μεταβιβάζεται στον ιδιοκτήτη

3Χρηματοδότηση που προσφέρει σημαντικό όφελος

Τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς 2,99% για τα μοντέλα της Ford, προσφέρουν στους πελάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν εύκολα το νέο τους αυτοκίνητο σημαντικό όφελος συγκριτικά με τα επιτόκια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αγοράς, και πιο συγκεκριμένα:

 • Puma: Όφελος από 1.800 έως 2.600 ευρώ
 • Focus: Όφελος από 1.900 έως 2.800 ευρώ
 • Kuga: Όφελος από 2.500 έως 3.600 ευρώ
 • Mustang Mach-E: Όφελος από 4.400 έως 6.400 ευρώ
 • Ford Explorer: Όφελος από 6.600 έως 9.700 ευρώ

Ο υπολογισμός του οφέλους έχει γίνει με βάση τα χρηματοδοτικά προγράμματα της αγοράς με επιτόκιο 7,5% έως 9,5%, με προκαταβολή 45% και διάρκεια 60 μήνες, για τις βασικές εκδόσεις των μοντέλων.

4Παραδείγματα χρηματοδότησης

5Puma

 • Αξία Αυτοκινήτου: 23.995 ευρώ
 • Προκαταβολή: 4.799 ευρώ
 • Ποσό Χρηματοδότησης: 19.196 ευρώ
 • Διάρκεια Χρηματοδότησης: 60 μήνες
 • Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο: 2,99%
 • Μηνιαία Δόση: 349,98 ευρώ
 • Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου: 280 ευρώ
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης: 4,3%

6Focus

 • Αξία Αυτοκινήτου 28.070 ευρώ
 • Προκαταβολή: 5.614 ευρώ
 • Ποσό Χρηματοδότησης: 22.456 ευρώ
 • Διάρκεια Χρηματοδότησης: 60 μήνες
 • Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο: 2,99%
 • Μηνιαία Δόση: 409,42 ευρώ
 • Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου: 280 ευρώ
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης: 4,2%

7Kuga

 • Αξία Αυτοκινήτου: 36.148 ευρώ
 • Προκαταβολή: 7.230 ευρώ
 • Ποσό Χρηματοδότησης: 28.918 ευρώ
 • Διάρκεια Χρηματοδότησης: 60 μήνες
 • Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο: 2,99%
 • Μηνιαία Δόση: 527,24 ευρώ
 • Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου: 280 ευρώ
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης: 4,1%

8Explorer PHEV

 • Αξία Αυτοκινήτου: 96.396 ευρώ
 • Προκαταβολή: 19.280 ευρώ
 • Ποσό Χρηματοδότησης: 77.116 ευρώ
 • Διάρκεια Χρηματοδότησης: 60 μήνες
 • Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο: 2,99%
 • Μηνιαία Δόση: 1.405,98 ευρώ
 • Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου: 280 ευρώ
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης: 3,8%