Μεγάλος ντόρος έχει γίνει για το τι τέλη κυκλοφορίας θα πληρώσουν για το 2011 τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί πριν τις 31/10/2010. Το υπουργείο έριξε φως στο κενό που είχε αφήσει σχετικά με την αρχική ανακοίνωση του και με λίγα λόγια, απαλλάσει από τα τέλη κυκλοφορίας τόσο για 2011 όσο και για τα επόμενα έτη, όλα τα υβριδικά, ηλεκτρικά και υδρογόνου αυτοκίνητα κυβισμού εως και 1.929 κ.εκ ανεξαρτήτως κατηγορίας. Για τα υβριδικά ή υδρογόνου οχήματα με κυβισμό άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 50% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Αναλυτικά το δελτίο τύπου αναφέρει.

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας τόσο του 2011 όσο και των επομένων ετών θα έχουν τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά ΙΧ, ταξί, και οι δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες της κατηγορίας αυτής, εφόσον έχουν ταξινομηθεί έως τις 31/10/2010 και ο κινητήρας τους δεν ξεπερνά σε κυβισμό τα 1.929 κ.εκ. Απαλλάσσονται επίσης τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Για τα υβριδικά ή υδρογόνου οχήματα με κυβισμό άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 50% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι όσα αυτοκίνητα ταξινομηθούν από σήμερα 1η Νοεμβρίου και μετά, θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων. Η σύνδεση αυτή ισχύει για όλα τα οχήματα, ανεξάρτητα της τεχνολογίας τους (βενζινοκίνητα, ντίζελ, υβριδικά κ.λπ.).

Αναλυτικά όσα αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπ. Οικονομικών:

ΥΒΡΙΔΙΚΑ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/10/2010 καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

β) Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/10/2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

γ) Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/10/2010, καθώς και στις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, ρητά, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα οχήματα που ορίζονται στις πιο πάνω α) και β) περιπτώσεις, εφόσον αυτά έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010.

Για τα οχήματα αυτά η απαλλαγή αυτή είναι διαρκής και αφορά στα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων ετών.

Συνεπώς, προκειμένου για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2010 και επομένων ετών των αυτοκινήτων οχημάτων που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις α) και β) και τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 έως την 31/12/2010, αυτά προσδιορίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010.

Περαιτέρω, ειδικά, προκειμένου για τα αυτοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην πιο πάνω περίπτωση γ), εφόσον αυτά έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010, τα επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων ετών, αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Συνεπώς, προκειμένου για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2010 και επομένων ετών των αντίστοιχων αυτοκινήτων οχημάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή, και τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 έως την 31/12/2010, αυτά προσδιορίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010.

[Photo Copyright: REUTERS/Vincent Kessler]