Η BMW ανακοίνωσε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα της αλλά και για τα μοντέλα της MINI. Συγκεκριμένα:

Για τα μοντέλα της BMW υπάρχουν 4 νέα χρηματοδοτικά.

BMW Select

 • Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο: από 7,9% (πλέον εισφοράς 0,6%)
 • Προκαταβολή: από 20% έως 40%
 • Διάρκεια: 36 μήνες
 • Τελευταία μεγάλη δόση ίση με την ελάχιστη εγγυημένη αξία επαναγοράς (ΕΕΑΕ).

Στο τέλος της χρηματοδότησης, παρέχονται τρεις επιλογές στον πελάτη:

 • Ανταλλαγή του αυτοκινήτου με ένα νέο
 • Αποπληρωμή της τελευταίας δόσης και διατήρηση του αυτοκινήτου (είτε με μετρητά είτε με αναχρηματοδότηση)
 • Επιστροφή του αυτοκινήτου χωρίς καμία άλλη υποχρέωση

BMW Value

 • Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο: από 7,9% (πλέον εισφοράς 0,6%)
 • Προκαταβολή: από 10%
 • Διάρκεια: έως 72 μήνες

BMW Options

 • Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο: από 7,9%
 • Προκαταβολή: από 20%
 • Διάρκεια: 24, 36 και 48 μήνες
 • Τελευταία μεγάλη δόση με επιλογή εξόφλησης ή αναχρηματοδότησης.

Για όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα BMW που συμμετέχουν στο πρόγραμμα BMW Premium Selection:

BMW Finance & Care

 • Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο: από 4,4% (πλέον εισφοράς 0,6%)
 • Προκαταβολή: από 22%
 • Διάρκεια: 44 μήνες
 • Τελευταία μεγάλη δόση: 22%.
 • Ασφάλεια αυτοκινήτου με έκπτωση 15%
 • Σταθερό ασφάλιστρο για όλη τη διάρκεια του δανείου χωρίς καμία αναπροσαρμογή.

Για τα μοντέλα της MINI τα χρηματοδοτικά είναι 3.

ΜΙΝΙ Select

 • Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο: από 7,9% (πλέον εισφοράς 0,6%)
 • Προκαταβολή: από 20% έως 40%
 • Διάρκεια: 36 μήνες
 • Τελευταία μεγάλη δόση ίση με την ελάχιστη εγγυημένη αξία επαναγοράς (ΕΕΑΕ).

Στο τέλος της χρηματοδότησης παρέχονται τρεις επιλογές στον πελάτη:

 • Ανταλλαγή του αυτοκινήτου με ένα νέο
 • Αποπληρωμή της τελευταίας δόσης και διατήρηση του αυτοκινήτου (είτε με μετρητά είτε με αναχρηματοδότηση)
 • Επιστροφή του αυτοκινήτου χωρίς καμία άλλη υποχρέωση

ΜΙΝΙ Easy

 • Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο: από 7,9% (πλέον εισφοράς 0,6%)
 • Προκαταβολή: από 10%
 • Διάρκεια: έως 72 μήνες

MINI Go

 • Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο: από 7,9% (πλέον εισφοράς 0,6%)
 • Προκαταβολή: από 20%
 • Διάρκεια: 24, 36 και 48 μήνες
 • Τελευταία μεγάλη δόση με επιλογή εξόφλησης ή αναχρηματοδότησης.

[Πηγή: BMW]