Οι αρχιτέκτονες Craig Hodges και HsinMing Fung έχουν ιδρύσει το 1984 ένα σχεδιαστικό γραφείο και από τότε έχουνε κάνει αρκετά διάσημα κτίρια όπου ανάμεσα τους βρίσκεται η βιβλιοθήκη του UCLA, το Hollywood Bowl, και το αιγυπτιακό θέατρο.

Τελευταία δημιουργία τους είναι ένα σπίτι κατασκευασμένο από 8 Ηummer! Τα Ηummers έχουνε μπει περιμετρικά σχηματίζοντας έτσι ένα ιδανικό σπίτι για κάθε petrolhead. Το σπίτι δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη αφού ότι βλέπεις εδώ είναι από σχέδια στον υπολογιστή αλλά όλο και κάποιος θα βρεθεί για να το κάνει πραγματικότητα.

[Πηγή: Dornob]