Η Volkswagen στη Γερμανία, σύμφωνα με το BBC, αποφάσισε μαζί με τα συνδικάτα να σταματήσει την προώθηση των email στα Blackberry των υπαλλήλων της μισή ώρα μετά από την λήξη της βάρδιας. Τα email θα ξεκινήσουνε έρχονται ξανά μισή ώρα πριν την έναρξη της εργασίας με βασικό λόγο για την αλλαγή αυτή, να είναι ότι δημιουργούσε στους υπαλλήλους άγχος αλλά και την τάση αυτοί να μπερδεύουν την προσωπική με την επαγγελματική τους ζωή. Thanks for the tip, Ηλία.

[Πηγή: BBC]