Έπειτα από τις πολλές συζητήσεις για το τι μπορεί να κάνει οδηγός, για να υπερασπιστεί τη θέση του σε κάποιο ενδεχόμενο προσπέρασμα, η FIA αποσαφήνισε γραπτώς την κατάσταση. Γνωρίζαμε ότι ο οδηγός που υπερασπίζεται τη θέση του έχει δικαίωμα ν’ αλλάξει μόνο μία φορά γραμμή, όμως η Παγκόσμια Ομοσπονδία μάς δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ας τις δούμε:

Πάνω από μία αλλαγή κατεύθυνσης, για την υπεράσπιση κάποιας θέσης, δεν επιτρέπεται. Κάθε οδηγός που κινείται προς την αγωνιστική γραμμή, έχοντας προηγουμένως υπερασπιστεί τη θέση του εκτός γραμμής, θα πρέπει ν’ αφήσει τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο πλάτος μεταξύ του δικού του μονοθεσίου και την άκρη της πίστας, προσεγγίζοντας την επόμενη στροφή.

Επίσης, κάτι άλλο που, επιτέλους, δε θα βλέπουμε, είναι τα ενοχλητικά μονοθέσια που έχουν δεχθεί γύρο, και βρίσκονται ανάμεσα στα υπόλοιπα μονοθέσια όταν έχει βγει στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Όταν συνέβαινε αυτό, ένας οδηγός δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάποια θέση, αφού μπροστά του βρισκόταν αργότερα μονοθέσια, τα οποία δεν είχαν θέση ανάμεσα σε κορυφαίους συνδυασμούς. Από το 2012, αυτό αλλάζει!

Αν ο αλυτάρχης κρίνει ότι είναι ασφαλές να το κάνει, το μήνυμα: “Τα μονοθέσια που έχουν δεχθεί γύρο μπορούν τώρα να προσπεράσουν” θα φανεί στις οθόνες, και όλα τα μονοθέσια που έχουν δεχθεί γύρο από τον πρώτο θα μπουρού να περάσουν και να παραταχθούν πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Αυτό θα ισχύει μόνο για τ’ αυτοκίνητα που δέχθηκαν γύρο τη στιγμή που πέρασαν τη γραμμή στο τέλος του γύρου, στον οποίο πέρασαν την πρώτη γραμμή του Αυτοκινήτου Ασφαλείας για δεύτερη φορά έπειτα από την έξοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Αφού περάσουν τα πρώτα μονοθέσια και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, τα μονοθέσια αυτά πρέπει, με την κατάλληλη ταχύτητα και χωρίς να προσπεράσουν, να πάρουν θέση στο πίσω μέρος της γραμμής, πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ενώ προσπερνούν, προκειμένου να γίνει με ασφάλεια, τα μονοθέσια που είναι μπροστά τους πρέπει να μένουν πάντα στην αγωνιστική γραμμή, εκτός αν αυτό είναι αυτό είναι αδύνατο. Αν ο αλυτάρχης θεωρήσει ότι οι συνθήκες στην πίστα δεν είναι κατάλληλες για προσπέρασμα, το μήνυμα: “Δεν επιτρέπονται τα προσπεράσματα” θα εμφανιστεί στις οθόνες.


[Πηγή: FIA | Photo Copyright: REUTERS/Max Rossi]