Στις 4 Δεκεμβρίου στην Ιαπωνία 14 supercars ενεπλάκησαν σε ένα ατύχημα και δύο μήνες μετά βλέπουμε τα supercars να είναι σχεδόν κατεστραμμένα έξω από ένα συνεργείο της Ιαπωνίας. Συνολικά 8 Ferrari, τρεις Mercedes και μια Lamborghini καταστράφηκαν ευτυχώς χωρίς κανέναν οδηγό να τραυματίζετε σοβαρά.

http://www.youtube.com/watch?v=n8F2gWsb42o&feature=player_embedded

[Πηγή: YouTube]