Η Ferrari παίρνουνε φωτιές από μόνες τους και τα Mustang από τους ιδιοκτήτες τους που τα λιώνουν στα burnout. Ένας κάτοχος ενός μπλε Mustang αποφάσισε να λιώσει λίγο λάστιχο αλλά το παράκαλε λιγάκι με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Ευτυχώς η φωτιά έσβησε γρήγορα αν και όπως φάνηκε υπήρχε κόσμος με πυροσβεστήρες έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο

[Πηγή: YouTube]