Μια απλή, καθημερινή, συνηθισμένη μέρα στη Ρωσία όπου ένα Audi A7 “παλεύει” με ένα Lada για το ποιος θα κερδίσει την λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ σε ένα άλλο μέρος της Ρωσίας, ένας πεζός αρχίζει να πυροβολεί ένα Lada αφού τα αίματα είχανε ανάψει πριν από μερικά δευτερόλεπτα.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h1UQwtNCMFU

[Πηγή: YouTube]