Η Διοίκηση της Opel ενημέρωσε σήμερα τους εργαζομένους της ότι η πρόκειται να τερματιστεί η παραγωγή αυτοκινήτων στο Bochum της Γερμανίας αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του τρέχοντος Zafira – που αναμένεται το 2016. Τον Ιούνιο, η Opel ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια παραγωγής στο Bochum ενός διαδόχου του Zafira λόγω συρρίκνωσης της Ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου και υπερ-δυναμικότητας στη βιομηχανία αυτοκινήτου. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, αυτή η κατάσταση δεν μπόρεσε να αλλάξει, απολύοντας έτσι 3.000 άτομα.

Η αποθήκη στο Bochum θα συνεχίσει να προσφέρει θέσεις εργασίας πέραν του 2016 και ενδέχεται να επεκταθεί. Επιπλέον η Opel βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων για μια νέα Μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων στο Bochum. Εξάλλου, η ομάδα εργασιών “Bochum Perspective 2022”, που πρόσφατα συγκροτήθηκε από τη Opel στόχο έχει να εστιάσει στην τοπική ανάπτυξη, στη διασφάλιση των υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πόλη του Bochum αλλά και στην ευρύτερη περιοχή Ruhr. Η ομάδα “Bochum Perspective 2022” αποτελείται από εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης, αλλά και ηγέτες και πρωτοπόρους του εργασιακού τομέα, της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των οικονομικών ινστιτούτων που βρίσκονται στην περιοχή Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η Opel θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία τόσο οικονομικά όσο και με το απαραίτητο προσωπικό.

Ο Steve Girsky, Αντιπρόεδρος GM, Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου της Opel και Εντεταλμένος Πρόεδρος της GM Europe ανέφερε:

Η πρωτοβουλία Bochum Perspective 2022 έχει σαφή στόχο να διασφαλίσει ένα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση της Adam Opel AG. Μεταξύ αυτών είναι θέσεις στις αποθήκες και πιθανόν στην παραγωγή εξαρτημάτων.

Η Opel θα επιδείξει τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα και θα εφαρμόσει τις απαραίτητες μειώσεις θέσεων εργασίας με τον πλέον κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Σκοπός των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο Εργαζομένων είναι να αποφευχθούν οι αναγκαστικές απολύσεις πριν ολοκληρωθεί η παραγωγή του τρέχοντος Zafira.

Ο Αναπληρωτής CEO της Opel, Dr. Thomas Sedran δήλωσε:

Η Γερμανία είναι η σημαντικότερη αγορά μας και με περίπου 20.000 εργαζόμενους αποτελεί τη ραχοκοκαλιά και έδρα της μάρκας μας. Και έτσι θα παραμείνει στο μέλλον» δήλωσε Η Opel είναι υπεύθυνη και για τους ανεξάρτητους Διανομείς. Στην περιοχή Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας μόνο υπάρχουν 320 Διανομείς Opel οι οποίοι απασχολούν 5.300 εργαζόμενους.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο “Drive Opel 2022” το οποίο στόχο έχει τον ισοσκελισμό εσόδων – εξόδων (break-even) μέχρι τα μέσα της δεκαετίας. Η Opel σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα και την κερδοφορίας της μέσω καλύτερης διαχείρισης του κόστους, επανα-στόχευσης της στρατηγικής διείσδυσης στις αγορές, βελτιώνοντας την εικόνα της μάρκας, ενισχύοντας την ποιότητα του μεριδίου αγοράς και κάνοντας την είσοδό της σε νέες αγορές και κατηγορίες. Από το 2012 έως το 2016, η Opel θα λανσάρει συνολικά 23 νέα μοντέλα και 13 νέους κινητήρες.

[Πηγή: Opel | Photo Copyright: MARTIN OESER/AFP/Getty Images]

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

Η Opel σχεδιάζει να τερματίσει την παραγωγή αυτοκινήτων στο Bochum το 2016

  • Η αποθήκη παραμένει στο Bochum και πιθανόν να επεκταθεί
  • Σκέψεις για νέο εργοστάσιο εξαρτημάτων στο Bochum
  • Πρωτοβουλία „Bochum Perspective 2022“ για τη διασφάλιση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Στόχος: Καμία υποχρεωτική απόλυση πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του τρέχοντος Zafira
  • Ελκυστικά κίνητρα / πακέτα παραίτησης
  • Η Γερμανία παραμένει ‘ραχοκοκαλιά’ και έδρα της Opel
  • Η ανακοίνωση αποτελεί τμήμα του μακροπρόθεσμου σχεδίου “Drive! 2022”

Η Διοίκηση της Adam Opel AG ενημέρωσε σήμερα τους εργαζομένους της ότι η πρόκειται να τερματιστεί η παραγωγή οχημάτων στο Bochum αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του τρέχοντος Zafira – που αναμένεται το 2016. Τον Ιούνιο, η Opel ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια παραγωγής στο Bochum ενός διαδόχου του Zafira λόγω συρρίκνωσης της Ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου και υπερ-δυναμικότητας στη βιομηχανία αυτοκινήτου. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, αυτή η κατάσταση δεν μπόρεσε να αλλάξει.

Η αποθήκη στο Bochum θα συνεχίσει να προσφέρει θέσεις εργασίας πέραν του 2016 και ενδέχεται να επεκταθεί. Επιπλέον η Opel βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων για μια νέα Μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων στο Bochum. Εξάλλου, η ομάδα εργασιών “Bochum Perspective 2022”, που πρόσφατα συγκροτήθηκε από τη Opel στόχο έχει να εστιάσει στην τοπική ανάπτυξη, στη διασφάλιση των υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πόλη του Bochum αλλά και στην ευρύτερη περιοχή Ruhr. Η ομάδα “Bochum Perspective 2022” αποτελείται από εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης, αλλά και ηγέτες και πρωτοπόρους του εργασιακού τομέα, της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των οικονομικών ινστιτούτων που βρίσκονται στην περιοχή Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η Opel θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία τόσο οικονομικά όσο και με το απαραίτητο προσωπικό.

«Η πρωτοβουλία Bochum Perspective 2022 έχει σαφή στόχο να διασφαλίσει ένα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση της Adam Opel AG. Μεταξύ αυτών είναι θέσεις στις αποθήκες και πιθανόν στην παραγωγή εξαρτημάτων. Η Opel θα επιδείξει τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα και θα εφαρμόσει τις απαραίτητες μειώσεις θέσεων εργασίας με τον πλέον κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Σκοπός των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο Εργαζομένων είναι να αποφευχθούν οι αναγκαστικές απολύσεις πριν ολοκληρωθεί η παραγωγή του τρέχοντος Zafira» δήλωσε ο Steve Girsky, Αντιπρόεδρος GM, Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου της Opel και Εντεταλμένος Πρόεδρος της GM Europe.

«Η Γερμανία είναι η σημαντικότερη αγορά μας και με περίπου 20.000 εργαζόμενους αποτελεί τη ραχοκοκαλιά και έδρα της μάρκας μας. Και έτσι θα παραμείνει στο μέλλον» δήλωσε ο Αναπληρωτής CEO της Opel, Dr. Thomas Sedran. Η Opel είναι υπεύθυνη και για τους ανεξάρτητους Διανομείς. Στην περιοχή Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας μόνο υπάρχουν 320 Διανομείς Opel οι οποίοι απασχολούν 5.300 εργαζόμενους.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο “Drive Opel 2022” το οποίο στόχο έχει τον ισοσκελισμό εσόδων – εξόδων (break-even) μέχρι τα μέσα της δεκαετίας. Η Opel σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα και την κερδοφορίας της μέσω καλύτερης διαχείρισης του κόστους, επανα-στόχευσης της στρατηγικής διείσδυσης στις αγορές, βελτιώνοντας την εικόνα της μάρκας, ενισχύοντας την ποιότητα του μεριδίου αγοράς και κάνοντας την είσοδό της σε νέες αγορές και κατηγορίες. Από το 2012 έως το 2016, η Opel θα λανσάρει συνολικά 23 νέα μοντέλα και 13 νέους κινητήρες.

[/learn_more]