Σε πρόσφατη έκθεση της, η Βρετανική Warranty Direct προσπάθησε να βάλει σε μια κατάταξη τις εταιρίες που παράγουν τους πιο αξιόπιστους κινητήρες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο αξιόπιστοι κινητήρες είναι αυτοί της Honda αφού έχουν ποσοστό αποτυχίας μόλις 0,29%. Ακολουθεί η Toyota με ποσοστό 0,58% και η Mercedes-Benz με 0,84%. Η πρώτη 5-αδα συμπληρώνεται από τη Volvo (0,90%) και τη Jaguar (0,98%).

Σε ότι αφορά τους χειρότερους από αξιοπιστία κινητήρες στη πρώτη θέση βρίσκεται η MG Rover με ποσοστό 7,88%, ακολουθεί η Audi με 3,71%, η MINI με 2,51%, η Saab με 2,49% και η Vauxhall με 2,46%. Αναλυτικά οι 10 χειρότερες και οι 10 πιο αξιόπιστες εταιρίες από πλευράς κινητήρων είναι οι εξής:

Οι 10 χειρότεροι κατασκευαστές

  Manufacturer Failure Rate (%) Failure Rate (1 in x)
1 MG Rover 7.88% 1 in 13
2 Audi 3.71% 1 in 27
3 MINI 2.51% 1 in 40
4 Saab 2.49% 1 in 40
5 Vauxhall 2.46% 1 in 41
6 Peugeot 2.26% 1 in 44
7 BMW 2.20% 1 in 45
8 Renault 2.13% 1 in 46
9 Volkswagen 1.91% 1 in 52
10 Mitsubishi 1.70% 1 in 59

Οι 10 καλύτεροι κατασκευαστές

  Manufacturer Failure Rate (%) Failure Rate (1 in x)
1 Honda 0.29% 1 in 344
2 Toyota 0.58% 1 in 171
3 Mercedes-Benz 0.84% 1 in 119
4 Volvo 0.90% 1 in 111
5 Jaguar 0.98% 1 in 103
6 Lexus 0.99% 1 in 101
7 Fiat 1.17% 1 in 85
8 Ford 1.25% 1 in 80
9 Nissan 1.32% 1 in 76
10 Land Rover 1.38% 1 in 72