Η Κομισιόν ανακοίνωσε πως επέβαλε πρόστιμα 26,74 εκατομμυρίων ευρώ στις εταιρίες Automotive Lighting και Hella λόγω συμμετοχής τους σε καρτέλ καθορισμού τιμών σε συστήματα φωτισμού αυτοκινήτων, παραβιάζοντας τους αντιμονοπωλιαούς κανονισμούς της ΕΕ. Η αρμόδια Επίτροπος Margrethe Vestager, είπε πως στην εταιρεία Valeo δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, καθώς αποκάλυψε το καρτέλ. Όλες οι εταιρείες παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους και συμφώνησαν να συνεργαστούν.

Τα συστήματα φωτισμού οχημάτων περιλαμβάνουν μέρη όπως τα φώτα ημέρας, τους προβολείς, τα πίσω φώτα, τους προβολείς ομίχλης καθώς και άλλο ειδικό βοηθητικό φωτισμό. Οι τρεις εταιρίες είχαν συμφωνήσει στις τιμές των ανταλλακτικών που πουλούσαν στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Σύμφωνα με την έρευνα της Κομισιόν, για περισσότερο από τρία χρόνια, οι Lighting, Hella και Valeo συντόνιζαν τις τιμές και τους άλλους όρους συναλλαγών για την προμήθεια συστημάτων φωτισμού οχημάτων σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι τρεις εταιρείες συναντήθηκαν, κυρίως διμερώς, σε εμπορικές εκθέσεις, στο περιθώριο των ημερών προμηθειών που διοργάνωσαν οι πελάτες, κατά τη διάρκεια επισκέψεων πελατών, αλλά και ανεξάρτητα από τέτοιες εκδηλώσεις. Οι εταιρείες συζήτησαν αποσπάσματα για προσφορές και στρατηγικές διαπραγμάτευσης και αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με το στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους πελάτες τους, σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών, καθώς και άλλες πληροφορίες.

Επιπλέον, οι τρεις εταιρίες συμφώνησαν ότι θα πρέπει να επιδιώξουν την αύξηση των τιμών των ανταλλακτικών μετά τη λήξη της μαζικής παραγωγής συγκεκριμένων μοντέλων αυτοκινήτων και να συντονίσουν σε πόσο χρόνο θα τερματίσουν τη συμβατική διαθεσιμότητα των εν λόγω ανταλλακτικών.

Κατά τον καθορισμό του ύψους των προστίμων, η Κομισιόν έλαβε υπόψη τις πωλήσεις των εταιρειών που παράγονται στον ΕΟΧ από την προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων φωτισμού αυτοκινήτων στους κατασκευαστές επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων μετά τη λήξη της μαζικής παραγωγής ενός μοντέλου αυτοκινήτου.

Η Valeo έλαβε πλήρη ασυλία για να αποκαλύψει την ύπαρξη της σύμπραξης, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό πρόστιμο μεγαλύτερο των 30,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Automotive Lighting και η Hella ωφελήθηκαν από τη μείωση των προστίμων για τη συνεργασία τους στην έρευνα. Η πρώτη θα πληρώσει πρόστιμο 16,3 εκατομμυρίων ευρώ και η δεύτερη πρόστιμο 10,4 εκατομμυρίων ευρώ. Οι μειώσεις αντικατοπτρίζουν το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας τους και το βαθμό στον οποίο τα αποδεικτικά στοιχεία που παρείχαν βοήθησαν την Κομισιόν να αποδείξει την ύπαρξη της σύμπραξης. Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν για το διακανονισμό του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μείωση κατά 10% στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν λόγω της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στη σύμπραξη και της ανάλογης ευθύνης τους.