Έγινε σήμερα γνωστό ότι όμιλος Συγγελίδη εξαγοράζει την υφιστάμενη οργάνωση της Opel Ελλάς και θα καταστεί στο μέλλον η ανεξάρτητη εισαγωγική εταιρία.

Η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί, αλλά πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προσωπικό της Opel στην Ελλάδα θα συνεχίσει να απασχολείται στην υφιστάμενη εταιρία, υπό τη νέα ιδιοκτησία.

Το 2018, η Opel πούλησε 7.142 αυτοκίνητα στην Ελλάδα, πετυχαίνοντας μερίδιο αγοράς 6.46%. Ο όμιλος Συγγελίδης είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις της Citroen από το 1965, της Peugeot από το 2014 και της DS Automobile από το 2018.