Όχι πως πρόκειται ποτέ να δούμε μια τέτοια έκδοση, αλλά ο Rain Prisk είχε χρόνο και δημιούργησε στο Photoshop την απόλυτη εκτός δρόμου έκδοση της νέας Toyota Supra.

Πως τη βρίσκεις αυτή την rendering φωτογραφία; Θα ήθελες έστω κάποιος βελτιωτικός οίκος να παρουσιάσει κάτι αντίστοιχο;