Την ανάκληση 3.485 Volkswagen Polo στην Ελλάδα, παραγωγής έως τις 17/10/2018. ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Πρόκειται για Polo με ταμπούρα στον πίσω άξονα, στα οποία υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει απώλεια της προέντασης στις ντίζες του χειρόφρενου και κατ’ επέκταση στο ρυθμιστικό περικόχλιο (παξιμάδι) του μοχλού χειροφρένου. Αν χαθεί η προένταση, η θέση του ρυθμιστικού παξιμαδιού μπορεί να μεταβληθεί κατά τον χειρισμό του χειρόφρενου και ως αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί η διαδρομή του μοχλού χειροφρένου. Αν ο οδηγός δεν αντιληφθεί την αυξημένη διαδρομή του μοχλού, το αυτοκίνητο μπορεί να μην ασφαλιστεί σωστά με το χειρόφρενο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν γραπτώς ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Service Volkswagen της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνει επαναρρύθμιση του χειρόφρενου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Volkswagen στο τηλέφωνο 210 9981100 από 09.00 – 18.00 καθημερινά ή στο email: customercare@kosmocar.gr.