Από τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορούν στους δρόμους των Τρικάλων η δεύτερη γενιά των αυτόματων λεωφορείων, χωρίς οδηγό. Αυτή τη φορά μάλιστα τα Μέσα Μεταφοράς, που θα κυκλοφορούν στον αστικό ιστό της πόλης, θα χρησιμοποιούν την εξελιγμένη τεχνολογία 5G, στο πλαίσιο του προγράμματος “AVINT”.

Το “AVINT” είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από τον κύκλο “ερευνώ-καινοτομώ|” της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας και στοχεύει στην ενσωμάτωση αυτόματων λεωφορείων χωρίς οδηγό στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό.

Η παρουσίασή τους θα γίνουν κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, αφού ήδη προ τετραετίας ο Δήμος εντάχθηκε στις 10 πιο βιώσιμες ως προς την κινητικότητα ευρωπαϊκές πόλεις και κάθε χρόνο πραγματοποιεί πλήθος δράσεων.

Η πόλη των Τρικάλων συνεχώς καινοτομεί και χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες προκειμένου να βελτιώσει τις συγκοινωνίες της πόλης και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της. Το όραμα της πόλης, όπως αναφέρεται για το συγκεκριμένο έργο, είναι να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις, μέσω της εισαγωγής καινοτόμων, έξυπνων και κοινωνικά προσβάσιμων υπηρεσιών και τεχνολογιών για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της πόλης, θέτοντας στο επίκεντρο τον πολίτη.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων αποφασίστηκε ο καθορισμός και η έγκριση των Αστικών Γραμμών Λεωφορείων (διαδρομών) καθώς και των αντίστοιχων στάσεων στην πόλη των Τρικάλων έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Επιπλέον συζητήθηκε η προοπτική της ενσωμάτωσης αυτόματων οχημάτων στον κυκλοφοριακό ιστό μιας ελληνικής πόλης και η επίδειξη αυτών μέσα από μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή στην πόλη.

Τα λεωφορεία χωρίς οδηγό θα κινούνται εντός του αστικού ιστού της πόλης των Τρικάλων. Θα εκτελείται κυκλική διαδρομή που θα συνδέει το κέντρο της πόλης (οδός Όθωνος) με το υπεραστικό ΚΤΕΛ, το οποίο βρίσκεται στις παρυφές της πόλης. Οι στόχοι του έργου είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της εγκατάστασης μιας γραμμής λεωφορείων χωρίς οδηγό στον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης των Τρικάλων.

Στους στόχους του έργου εντάσσονται και οι διαδικασίες αδειοδότησης σε τεχνικό και νομοθετικό επίπεδο, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς τον κυκλοφοριακό ιστό, τη λειτουργικότητα, την αποδοχή από το κοινό, την οικονομική βιωσιμότητα και την επεκτασιμότητα.

Εκτός από την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στόχος είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του εγχειρήματος τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο χώρο, ώστε να προαχθεί η αυτόματη οδήγηση ως μέρος μιας μελλοντικής έξυπνης πόλης και να τονιστεί η πρωτοπορία μιας ελληνικής πόλης στον τομέα αυτό.