Τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις Audi R8 αναμετρούνται στην ευθεία για το ποιο είναι ταχύτερο. R8 V8 manul, R8 V10 GT Spyder, R8 V10 LMX και R8 V10 Performance και νομίζω πως την απάντηση την γνωρίζεις προτού πατήσεις το play.