Η BMW ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τα κέρδη της να μειώνονται κατά 20%, με την BMW να τονίζει πως αιτία της πτώσης αυτής στη κερδοφορία είναι οι σημαντικές επενδύσεις που κάνει για την ανάπτυξη νέων “πράσινων” μοντέλων που θα βοηθήσουν την εταιρία να πληροί τα αυστηρότερα όρια εκπομπών, αλλά και λόγω νομισματικών μεταβολών και της αύξησης του κόστους μεταποίησης,

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) μειώθηκαν κατά 19,6%, σε 2,2 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο. Η αυστηρότερη νομοθεσία της ΕΕ για το CΟ2, αρχίζει να ισχύει την επόμενη χρονιά και αναγκάζει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επενδύσουν για την κατασκευή οχημάτων με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους μειώθηκε από το 8,6% στο 6,5%, παρά το γεγονός πως αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά 1,5%.

1Διάβασε επίσης

BMW: Πτώση 75% στα κέρδη του πρώτου τρίμηνου

Η BMW ωστόσο διατήρησε τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου του έτους μειώθηκαν κατά 48,8%, λόγω της αύξησης του κόστους μεταποίησης, των νομισματικών μεταβολών και των ορίων στις εκπομπές ρύπων.

Η BMW επαναδιατύπωσε ότι αναμένει σημαντική μείωση των προ φόρων κερδών το 2019, καθώς και μια μικρή αύξηση στις παραδόσεις οχημάτων, και το περιθώριο των ΕΒΙΤ στο 4,5%-6,5% στη μονάδα αυτοκινήτου.