Με τα ηχητικά συστήματα ειδοποίησης πεζών (Acoustic Vehicle Alerting Systems – AVAS) να είναι υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου στην Ευρώπη και από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020 στις ΗΠΑ, η Tesla έχει τοποθετήσει στο Model 3 αντίστοιχο σύστημα. Το μοντέλο κάνει δύο διαφορετικούς ήχους, όταν πάει προς τα εμπρός και όταν πάει προς τα πίσω.

Τα συστήματα αυτά συμβάλουν στην προστασία των πεζών, μιας και η έλλειψη παραγόμενου ήχου από τον κινητήρα, έχει οδηγήσει σε αύξηση των ατυχημάτων μεταξύ πεζών και ηλεκτρικών/υβριδικών αυτοκινήτων.