Παρά το γεγονός πως ο κόσμος μετατοπίζεται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο ρυθμός δεν είναι αρκετά γρήγορος για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής επέκτασης και του αυξανόμενου πληθυσμού, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Με αφορμή την έκθεση World Energy Outlook 2019, που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τρίτη από τον ΙΕΑ, κατέστη σαφές ότι ενώ αναγνωρίζεται η σημασία της μετάβασης σε έναν ουδέτερο από άνθρακα κόσμο, η κοινωνία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα και θα παραμείνει έτσι, εκτός αν αλλάξει ριζικά η πολιτική που εφαρμόζεται.

Παρά την αύξηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εξακολουθούν να φτάνουν σε υψηλά επίπεδα το 2018.

1

Τα SUVs και τα crossovers είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος λόγος αύξησης των παγκόσμιων εκπομπών τα τελευταία 10 χρόνια, μετά από τον τομέα της ενέργειας και περισσότερους από όλους τους βιομηχανικούς κλάδους.

Η αυξανόμενη ζήτηση για SUV στις ΗΠΑ, στην Κίνα, στην Ευρώπη και αλλού θα μπορούσε να αναιρέσει όλα τα περιβαλλοντικά οφέλη από την αυξημένη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αναφέρει η έκθεση.

2Διάβασε ακόμη

Οι αυξημένες πωλήσεις των SUV εκμηδενίζουν το όφελος των ηλεκτρικών οχημάτων

Αν δεχθούμε ότι πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές, τότε οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να υιοθετήσουν μια πιο σκληρή στάση σε σχέση με το που βρίσκονται και με τις επιλογές που υιοθετούν, εκτιμά η έκθεση.

Ο ΙΕΑ εξέτασε τρία πιθανά σενάρια που θα οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα:

  • Το σενάριο της τρέχουσας πολιτικής: Τι συμβαίνει εάν η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας συνεχίσει όπως είναι
  • Καθεστώς δηλωμένων πολιτικών: Παράγοντες που σχετίζονται με τις αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί.
  • Το σενάριο βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων της αειφορίας

Σύμφωνα με το σενάριο που βασίζεται στην πολιτική που έχει υιοθετηθεί, ο IEA προβλέπει ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συνεχιστεί (υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή ενέργεια) αλλά ο ρυθμός δεν θα είναι αρκετά γρήγορος για να αντισταθμίσει τις συνέπειες της διεύρυνσης των παγκόσμιων οικονομιών και του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού. Η ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί κατά 1% ετησίως έως το 2040 και ενώ τα επίπεδα εκπομπών θα επιβραδυνθούν, δεν θα φτάσουν στο ανώτατο όριο μετά το 2040.η

Ο IEA δήλωσε ότι το 50% της προστιθέμενης ζήτησης ενέργειας θα παρασχεθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 35% θα καλύπτεται από φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, η ηλιακή ενέργεια θα καταστεί η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας μέχρι το 2040, λόγω της μείωσης του κόστους. Η αιολική θα αποτελέσει επίσης βασικό παράγοντα, καθώς η ισχύς των υπεράκτιων ανεμογεννητριών αναμένεται να δεκαπλασιαστεί έως το 2040.

3

Η αυξανόμενη ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση της απόδοσης καυσίμων και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, θα πλήξουν τον πετρελαϊκό τομέα. Σύμφωνα με το σενάριο που σχετίζεται με τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί (πρώτο σενάριο), ο ΙΕΑ εκτιμά ότι η ζήτηση πετρελαίου θα επιβραδυνθεί κατά την επόμενη δεκαετία και θα υποχωρήσει μέχρι το 2030.

Ωστόσο, προς το παρόν, η παραγωγή πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται και οι ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύουν το 85% της αύξησης της παραγωγής κατά την επόμενη δεκαετία. Τα επόμενα πέντε χρόνια, η παραγωγή πετρελαίου από σχιστόλιθο στις ΗΠΑ θα υπερβεί τη συνολική παραγωγή της Ρωσίας.

4

Σε αυτό το σενάριο η Κίνα θα ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει ο μεγαλύτερος καθαρός εισαγωγέας. Καθώς η οικονομία της Ινδίας επεκτείνεται, θα εισάγει περίπου το 90% του πετρελαίου της, το οποίο θα αποτελέσει «σημαντικό παράγοντα για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια».

Ωστόσο, σύμφωνα με το σενάριο βιώσιμης ανάπτυξης, η ζήτηση πετρελαίου προβλέπεται να κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια, με την συνολική παραγωγή ορυκτών καυσίμων να μειώνεται δραματικά μέχρι το 2040. Η ζήτηση θα ανέλθει στα 106,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2040, την ώρα που το 2018, η ζήτηση ανέρχονταν σε 96,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η παραγωγή φυσικού αερίου αυξάνεται κατά περίπου 8% έως το 2030, πριν μειωθεί κάτω από τα σημερινά επίπεδα το 2040. Η παραγωγή πετρελαίου κορυφώνεται τα επόμενα χρόνια και μετά μειώνεται στα 65 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς η μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές μεταφοράς στον τομέα των μεταφορών απομακρύνει τη βασική βάση της ζήτησης.