Μια πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ, έδειξε πως οι νέοι ηλικιακά άνθρωποι δεν αγοράζουν πλέον αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ετών 2007 και 2017, τα άτομα μέσης ηλικίας αγόρασαν αναλογικά λιγότερα οχήματα το 2017 από ό, τι το 2007 (από 29% έως 14% για τα άτομα ηλικίας 35 έως 44 ετών και από 24% έως 20% για τα άτομα ηλικίας από 45 έως 54 έτη).

Οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι αγόρασαν αναλογικά περισσότερα οχήματα το 2017 από ό, τι το 2007 (από το 18% στο 25% για τα άτομα ηλικίας 55 έως 64 ετών και από 13% στο 27% για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω).

Ηλικία 2007 2017
≤24 1% 3%
25-34 15% 11%
35-44 29% 14%
45-54 24% 20%
55-65 18% 25%
≥65 13% 27%

Το 2007, η πλειονότητα των αγοραστών νέων αυτοκινήτων (53%) ήταν 35 έως 54 ετών, ενώ το 2017 η πλειοψηφία (52%) ήταν 55 ετών και άνω. Η μεγαλύτερη αλλαγή σημειώθηκε στην κατηγορία ηλικίας 35-44 ετών, η οποία το 2007 αντιστοιχούσε στο 29% όλων των αγοραστών νέων αυτοκινήτων, αλλά το 2017 ήταν μόλις 14%, μείωση κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες. Μεγάλη αλλαγή σημειώθηκε επίσης στην ηλικιακή ομάδα των ανθρώπων 65 ετών και άνω, η οποία αντιπροσώπευε μόλις το 13% των νέων πωλήσεων αυτοκινήτων το 2007, αλλά μια δεκαετία αργότερα έφτασε στο 27%.

Τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα πως οι νεότεροι ηλιακά άνθρωποι δεν αγοράζουν νέα αυτοκίνητα, με τις πωλήσεις τους να μετατοπίζονται σε ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό συνέβαινε πάντοτε σε κάποιο βαθμό, αφού οι νέοι τείνουν να έχουν λιγότερα χρήματα από τους ηλικιωμένους, αλλά η τάση γίνεται όλο και πιο έντονη για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων το γεγονός πως οι νέοι επιβαρύνονται με μεγαλύτερο χρέος νωρίτερα στη ζωή τους, καθώς οι μισθοί τους παραμένουν στάσιμοι και οι τιμές των νέων αυτοκινήτων είναι υψηλότερες σε σύγκριση με παλαιότερα.