Ένα Tesla Model 3, ένα Model X Long Range, ένα Model S P100 και ένα Model 3 Performance στήνονται το ένα δίπλα στο άλλο, προκειμένου να δούμε ποιο από τα τέσσερα είναι ταχύτερο στην επιτάχυνση.