Η Aston Martin ανακοίνωσε πως ανακαλεί 151 DBX που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Βορείου Αμερικής και έχουν κατασκευαστεί από τις 5 Μαρτίου έως τις 22 Οκτωβρίου του 2020, επειδή κατά την κατασκευή τους δεν τοποθετήθηκαν μπλοκ αφρού στην οροφή που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυματισμού των κεφαλιών των επιβατών σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Η Aston Martin δεν γνωρίζει ατυχήματα ή τραυματισμούς που να σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα, συμπληρώνοντας πως θα κάνει δωρεάν τις εργασίες εγκατάστασης των μπλοκ αφρού στα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα.