Με κοινή ανακοίνωση, η Suzuki, η Subaru, η Daihatsu, η Toyota και η Mazda έκαναν σήμερα γνωστό ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη των τεχνικών προδιαγραφών για τις -επόμενης γενιάς- συσκευές επικοινωνίας αυτοκινήτων, καθώς και για την προώθηση της κοινής χρήσης συστημάτων επικοινωνιών με τη χρήση συνδεδεμένων υπηρεσιών για τη σύνδεση των αυτοκινήτων και της κοινωνίας. Σκοπός αυτών είναι η δημιουργία νέας ελκυστικότητας, αξίας και υπηρεσιών, ώστε να τυποποιηθούν οι συσκευές και οι υπηρεσίες για την έγκαιρη παροχή ασφαλέστερων και πιο βολικών συνδεδεμένων υπηρεσιών.

Στο πεδίο της CASE (connected, autonomous/automated, shared, and electric, δηλαδή συνδεδεμένο, αυτόνομο/αυτοματοποιημένο, κοινόχρηστο και ηλεκτρικό), προκαλεί σημαντικούς μετασχηματισμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία, και γίνονται ταχείς πρόοδοι στον “συνδεδεμένο” τομέα, σε σχέση με τις πτυχές των επικοινωνιών και των δεδομένων της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των cloud υπηρεσιών, Internet of things (IoT), μεγάλων δεδομένων (big data), και τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σήμερα, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναπτύσσουν ανεξάρτητα συσκευές επικοινωνίας οχημάτων και ακόμη και σε περιπτώσεις όπου παρέχονται οι ίδιες συνδεδεμένες υπηρεσίες, όπως λειτουργίες απομακρυσμένης λειτουργίας, κάθε εταιρεία υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση για να προχωρήσει στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη σχετικών πόρων.

Έτσι, σε απάντηση αυτών των συνθηκών, οι ιαπωνικές εταιρείες θα μπορούν να παρέχουν ασφαλέστερες και πιο βολικές συνδεδεμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους το συντομότερο δυνατό, αναπτύσσοντας συσκευές επικοινωνίας οχημάτων, οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο σε ένα “συνδεδεμένο” αυτοκίνητο, ως συνεργατικό στοιχείο. Επιπλέον, θα γίνεται in-house ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερης απόδοσης και επιτάχυνση της ανάπτυξης συσκευών επικοινωνίας οχημάτων.

Σε αυτήν τη νέα κοινή υποδομή, κάθε εταιρεία μπορεί να εστιάσει περισσότερο στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή, οι Suzuki, Subaru, Daihatsu και Mazda, παρότι ενσωματώνουν τις δικές τους τεχνολογίες στις βασικές τεχνολογίες επικοινωνιών οχημάτων που αναπτύχθηκαν από την Toyota, θα κατασκευάσουν μαζί συστήματα για συνδεδεμένα αυτοκίνητα επόμενης γενιάς με κοινές προδιαγραφές σύνδεσης “από οχήματα στα δίκτυα” και επικοινωνίες οχημάτων συσκευών.

Ως αποτέλεσμα, σταθεροποιώντας περαιτέρω την ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων και συσκευών επικοινωνίας οχημάτων, θα είναι δυνατή η παροχή πιο βολικών συνδεδεμένων υπηρεσιών σε πελάτες, όπως σαφέστερες κλήσεις μεταξύ πελατών και χειριστών και γρηγορότερες ταχύτητες σύνδεσης. Ταυτόχρονα, θα είναι δυνατόν να μειωθούν τα βάρη ανάπτυξης κάθε συμμετέχουσας εταιρείας και θα απλοποιηθεί η λειτουργία του συστήματος και οι αναβαθμίσεις του, που θα περιλαμβάνουν πρόσθετες νέες λειτουργίες, βελτιστοποιώντας έτσι πόρους, όπως εγκαταστάσεις και προσωπικό.

Οι Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota και Mazda θα εξετάσουν ανοιχτά τη συνεργασία με άλλους συνεργάτες σχετικά με την κοινή ανάπτυξη που συμφωνήθηκε αυτή τη στιγμή, ενώ συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να αναπτύξουν υπηρεσίες που εμπλουτίζουν τη ζωή των ανθρώπων και επιλύουν κοινωνικά προβλήματα.