Η άνοια και η ήπια γνωστική διαταραχή είναι δύο καταστάσεις που σχετίζονται άμεσα με την ηλικία, η οποία αποτελεί και τον πιο ισχυρό παράγοντα κινδύνου.

Η ήπια γνωστική διαταραχή (Mild Cognitive Impairment, MCI) αναφέρεται σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από εξασθένηση των νοητικών λειτουργιών σε βαθμό μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο για την ηλικία, όχι όμως στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου να τεθεί η διάγνωση άνοιας. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να εμφανίζει επίμονη, μικρού βαθμού έκπτωση στη μνήμη, η οποία να τεκμηριώνεται κατά τη νευρολογική εξέταση, αλλά να ανταποκρίνεται στις καθημερινές υποχρεώσεις χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Geriatrics του MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Πολυεπιστημονικό Ινστιτούτο Ψηφιακών Εκδόσεων), χρησιμοποιώντας δεδομένα οδήγησης και δημογραφικές πληροφορίες, η άνοια και η MCI μπορούν να προβλεφθούν με συνέπεια. Πιο συγκεκριμένα, η Sharon Di, επικεφαλής συγγραφέας στη νέα αυτή μελέτη ανέφερε στο επιστημονικό περιοδικό New Atlas:

Με βάση τις μεταβλητές που προέρχονται από τα νατουραλιστικά δεδομένα οδήγησης και τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή/εθνικότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε την ήπια γνωστική εξασθένηση και την άνοια με ακρίβεια 88%.

Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από το The Longitudinal Research on Aging Drivers (LongROAD), το οποίο παρακολούθησε 3.000 μεγάλους σε ηλικία οδηγούς για έως και τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων 33 άτομα διαγνώστηκαν με MCI και 31 με άνοια.

Στη συνέχεια, η ομάδα των επιστημόνων εκπαίδευσε μια σειρά μοντέλων μηχανικής μάθησης, η οποία ανιχνεύει τις ιατρικές καταστάσεις με βάση την συμπεριφορά των υποκειμένων. Επιπλέον, παρόλο που το μοντέλο είναι 88% ακριβές με δημογραφικές πληροφορίες, είναι 66% ακριβές χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα οδήγησης. Αυτό συμβαίνει επειδή η ηλικία είναι ο νούμερο 1 παράγοντας για την ανίχνευση MCI και άνοιας.

Έτσι, παρόλο που το μοντέλο είναι πολλά υποσχόμενο, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα, αλλά τα δεδομένα οδήγησης μπορούν να βοηθήσουν, ενώ χρειάζονται και περισσότερα δεδομένα.

Μερικοί χρήσιμοι δείκτες για την εξαγωγή των συμπερασμάτων είναι: πόσες διαδρομές πραγματοποιούνται εντός 15 μιλίων (24 χλμ.) από το σπίτι, η απόσταση των διαδρομών που ξεκινούν και τελειώνουν στο σπίτι, η διάρκεια ανά διαδρομή και ο αριθμός που χρειάστηκαν να φρενάρουν με επιβράδυνση άνω των 0,35g.

Ο Guohua Li, ανώτερος συγγραφέας της έκθεσης, πρόσθεσε επ’αυτού:

Η μελέτη μας δείχνει ότι οι νατουραλιστικές συμπεριφορές οδήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ολοκληρωμένοι και αξιόπιστοι δείκτες για την ήπια γνωστική εξασθένηση και την άνοια. Εάν επικυρωθούν οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν σε αυτήν τη μελέτη, θα μπορούσαν να παρέχουν ένα νέο, διακριτικό εργαλείο διαλογής για έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση της ήπιας γνωστικής βλάβης και της άνοιας σε ηλικιωμένους οδηγούς.