Η γερμανική αρχή ασφάλειας οχημάτων KBA ξεκίνησε έρευνα εναντίον της Porsche, λόγω υποψίας υποβολής εσφαλμένων στοιχείων κατανάλωσης καυσίμου για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα της.

Η Porsche δήλωσε ότι είχε κάνει εθελοντική κοινοποίηση ως “προληπτικό μέτρο” πριν από ένα χρόνο, σχετικά με ζητήματα συμμόρφωσης για “μεμονωμένα αυτοκίνητά της”. Εκπρόσωπος της εταιρίας δήλωσε:

Η τρέχουσα διαδικασία δεν μπόρεσε να βρει αποκλίσεις συμμόρφωσης στη μεγάλη πλειονότητα των οχημάτων. Ο αριθμός των επηρεαζόμενων οχημάτων ήταν “πολύ μικρότερος” από το 1% του στόλου της Porsche,

προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι η διαδικασία είναι σε πρώιμο στάδιο.