Η BMW ανακαλεί 16.278 iX3 σε όλο τον κόσμο, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 22 Ιουλίου 2019 και 6 Μαΐου 2021, επειδή όπως αναφέρει, σε περίπτωση πολύ σοβαρού ατυχήματος που θα οδηγήσει στη ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα υψηλής τάσης του αυτοκινήτου, το ηλεκτρικό σύστημα 12 volt και τα εξαρτήματά του, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από μετάδοση υψηλής τάσης, λόγω βλάβης του λογισμικού στο σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας.

Αυτό μπορεί, σε περίπτωση ατυχήματος, να οδηγήσει σε αποτυχία των συστημάτων μετά από ατύχημα, όπως είναι το eCall, το σύστημα προειδοποίnησης κινδύνου κ.λπ.