Το ICCT (International Council on Clean Transportation) θέλησε να διαπιστώσει πόσο καθαρότερα είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης καθ΄όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους (18 χρόνια).

Έτσι διεξήγαγε μια έρευνα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι καθαρότερα από τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, ακόμη και αν φορτίζονται από ρεύμα που προέρχεται από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

1

Κυριότερη αιτία είναι το γεγονός πως οι ηλεκτροκινητήρες είναι κατά πολύ περισσότερο αποτελεσματικοί σε σχέση με τους ΜΕΚ. Οι ηλεκτροκινητήρες μετατρέπουν περίπου το 90% της ενέργειας που λαμβάνουν σε κίνηση, την ώρα που οι περισσότεροι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν θερμική απόδοση 40%.

2

Παρότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεκινούν τον κύκλο της ζωής τους με περισσότερες εκπομπές CO2 λόγω της κατασκευής των μπαταριών τους, η διαφορά αυτή αντισταθμίζεται γρήγορα και τελικά παράγουν λιγότερο CO2 καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής τους.

3

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) και τα αυτοκίνητα με κυψέλες υδρογόνου (FCEV) είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους της συμφωνίας για το κλίμα έως το 2050 (μείωση κατά 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα). Οι εκπομπές τους είναι χαμηλότερες από αυτές των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σε Κίνα, ΗΠΑ, Ευρώπη και Ινδία. Πρόκειται για αγορές που αντιπροσωπεύουν το 70% των παγκόσμιων πωλήσεων αυτοκινήτων κάθε χρόνο.

Τα ηλεκτρικά δίκτυα των περιοχών αυτών τροφοδοτούνται από διαφορετικά μείγματα ενέργειας, προερχόμενης από ορυκτά καύσιμα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ οι ερευνητές συνυπολόγισαν τις εκτιμώμενες εκπομπές από την παραγωγή μπαταριών και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

4

Με βάση αυτήν την ανάλυση, τα BEV και τα FCEV παράγουν 66-69% λιγότερες εκπομπές ρύπων στον κύκλο της ζωής τους από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 60-68%, στη Κίνα 37-45% και στην Ινδία 19-34%, λόγω του μίγματος ηλεκτρικής ενέργειας αυτών των χωρών.

Στην Κίνα και στην Ινδία τα ποσοστά είναι μικρότερα, επειδή οι χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά παρόλα αυτά, τα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να έχουν χαμηλότερες συνολικές εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις τα BEV και FCEV είναι καθαρότερα σε σχέση με τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με την έρευνα να αναφέρει πως εάν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτίζουν αποκλειστικά από ρεύμα που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε το πλεονέκτημά τους θα είναι 81%.

5

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα κυκλοφορήσουν το 2030 στην Ευρώπη θα είναι κατά 74-77% καθαρότερα από τα αντίστοιχα με κινητήρες βενζίνης. Στις ΗΠΑ το ποσοστό αυτό θα κυμαίνεται μεταξύ 62-76%, στη Κίνα 48-64% και στην Ινδία 30-56% και εξαρτάται ανάλογα από τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων.

Σήμερα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι καθαρότερα από τα FCEV επειδή απαιτείται πολύ περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή του υδρογόνου.

6Διάβασε ακόμη

Έρευνα: Πότε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται καθαρότερα από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα;

Η έρευνα έδειξε επίσης πως τα αυτοκίνητα που κινούνται με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου έχουν παρόμοιες εκπομπές ρύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με τα αυτοκίνητα που καταναλώνουν CNG (συμπιεσμένο φυσικό αέριο) να παράγουν περισσότερους ρύπους σε σχέση με τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

7

Σε ότι αφορά τα υβριδικά, είναι 20% καθαρότερα σε σχέση με τα αυτοκίνητα που διαθέτουν μόνο κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα plug-in υβριδικά κυμαίνεται μεταξύ 42-46% στις ΗΠΑ, 25-27% στην Ευρώπη και 6-12% στη Κίνα.

Αναλυτικά την έρευνα μπορείς να την διαβάσεις εδώ (PDF).