Η Mercedes-Benz προχωρά στην ανάκληση 4.272 ML-Class, GL-Class και R-Class, παραγωγής 2004-2012. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, ενδέχεται η λειτουργία του ενισχυτή δύναμης πέδησης να επηρεάζεται από προχωρημένη διάβρωση στα σημεία ένωσης του περιβλήματος.

Μετά τη λειτουργία του οχήματος για μεγάλο διάστημα και σε συνδυασμό με αυξημένη έκθεση σε νερό, αυτή η διάβρωση θα μπορούσε να προκαλέσει έλλειψη στεγανότητας στον ενισχυτή δύναμης πέδησης, η οποία με τη σειρά της θα οδηγούσε σε μείωση της ενίσχυσης δύναμης πέδησης.

Κατά συνέπεια, θα αυξάνονταν οι δυνάμεις ενεργοποίησης του πεντάλ φρένου που απαιτούνται για την επιβράδυνση του οχήματος, καθώς και η απόσταση πέδησης. Αυτό θα μπορούσε να συνοδεύεται από έντονους συριγμούς ή θορύβους ροής αέρα κατά το πάτημα του φρένου.

Επιπλέον, σε περίπτωση πολύ σοβαρής διάβρωσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα, σε κάποιον έντονο ή απότομο ελιγμό πέδησης, να προκληθεί μηχανική βλάβη στον ενισχυτή δύναμης πέδησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνδεση μεταξύ του πεντάλ φρένου και του συστήματος πέδησης.

Σε αυτή την εξαιρετικά σπάνια περίπτωση δεν θα ήταν εφικτή η πέδηση του οχήματος μέσω των κυρίων φρένων, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος ή/και τραυματισμού. Η λειτουργία του ποδόφρενου στάθμευσης δεν επηρεάζεται.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να ελεγχθεί ο ενισχυτής δύναμης πέδησης και, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, εάν χρειαστεί θα αντικατασταθεί, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 211 2111597.

Για τον ίδιο λόγο η γερμανική εταιρία ανακαλεί 292.287 αυτοκίνητα της στις ΗΠΑ.