Βλέποντας αυτό το video δεν θέλω να σκεφτώ και να φανταστώ πως αλλιώς μπορεί να φέρονται στα νέα αυτοκίνητα οι υπάλληλοι που αναλαμβάνουν τον ρόλο να τα φορτώσουν στα φορτηγά και τρένα. Thanks for the tip, Στάθη.

[Πηγή: YouTube]